سردشت

پدری که برای نجات فرزندانش رفت

تاریخ انتشار : ۱۷:۱۹ ۲۴-۰۳-۱۳۹۸

تصویر پدر فداکار سردشتی محمد خضری فرزند عبدالباقی کارمند بازنشسته شهرداری سردشت, نماد پدر فداکاری است که عصر امروز بعد از نجات دو کودک خود از غرق شدن در رودخانه مهاباد به علت مرگ مغزی درگذشت.

تبریز امروز:

محمد خضری

تصویر پدر فداکار سردشتی  محمد خضری فرزند عبدالباقی کارمند بازنشسته شهرداری سردشت, نماد پدر فداکاری است که عصر امروز بعد از نجات دو کودک خود از غرق شدن در رودخانه مهاباد به علت مرگ مغزی درگذشت.


نظرات کاربران


@