نمایشگاهی برای معرفی ارزشهای محلات سرخاب و دوچی

بهشت گمشده سرخین فام تبریز

تاریخ انتشار : ۰۷:۱۷ ۲۲-۰۳-۱۳۹۸

سُرخابْ یکی از محله‌های بزرگ و قدیمی شهر تبریز است. این محله در جوار کوه سرخاب یا همان عینالی قرار گرفته‌است. نادر میرزا در تاریخ و جغرافیای دارالسلطنه تبریز می‌نویسد: کوی و بستانی بزرگ است. به نام آن کوه (ی) خوانده‌اند که کوی به سفح آن است. این کوی مرتفع و مشرف بر همه شهر است. هوای این نیک وبه اعتدال است.

تبریز امروز:

سرخاب

سُرخابْ یکی از محله‌های بزرگ و قدیمی شهر تبریز است. این محله در جوار کوه سرخاب یا همان عینالی قرار گرفته‌است.
نادر میرزا در تاریخ و جغرافیای دارالسلطنه تبریز می‌نویسد:
کوی و بستانی بزرگ است. به نام آن کوه (ی) خوانده‌اند که کوی به سفح آن است. این کوی مرتفع و مشرف بر همه شهر است. هوای این نیک وبه اعتدال است. روزها به تابستان گرمتر بود که خورشید براین کوه خشک تابد. چون پاسی از شب بگذرد سنگ ها را گرمی برود و هوا نیک شود. خاک این کوی سخت و با ریگ مخلوط است. چون دیوارها نهند سخت‌تر گردد و به زمین آن رطوبت نبود. بساتین این کوه کمتر است. توت بیدانه و بادام و فندق و امرود آن نیکوست. کدخدای آن امروز میرزا جواد خان فرزند حاجی میرزا علی وکیل دیوانخانه و از خاندان بزرگ است که بدین نامه بیاید. بقعه مبارکه سید حمزه در این کوی است که زیارتگاه تمامی مردم شهر است و این بقعه در وسط این کوه‌است.
***

این نمایشگاه تلاشی کوچک برای معرفی ارزشهای محلات سرخاب و دوچی است


نظرات کاربران


@