ویدئو

سودان و تیراندازی به سوی مردم

تاریخ انتشار : ۰۲:۱۷ ۲۰-۰۳-۱۳۹۸

وقتی که نیروهای نظامی تیراندازی خود را به سوی تظاهرکنندگان خواستار دمکراسی در سودان آغاز کردند، 31 نفر کشته و بسیاری زخمی شدند. با سرنگونی عمرالبشیر نیروهای نظامی علاقه چندانی به تحویل قدرت به مردم از طریق روش های دمکراتیک را ندارند.

تبریز امروز:

وقتی که نیروهای نظامی تیراندازی خود را به سوی تظاهرکنندگان خواستار دمکراسی در سودان آغاز کردند، 31 نفر کشته و بسیاری زخمی شدند. با سرنگونی عمرالبشیر نیروهای نظامی علاقه چندانی به تحویل قدرت به مردم از طریق روش های دمکراتیک را ندارند.

 

 


نظرات کاربران


@