سخني با رئيس‌جمهور درباره آموزش و پرورش

تاریخ انتشار : ۱۸:۴۲ ۱۸-۰۳-۱۳۹۸

سومين وزير آموزش و پرورش دولت آقاي روحاني هم کنار رفت. علت کنار رفتن‌ها هرچه باشد، براي آموزش و پرورش کشور اين يک خسران بزرگ است که در کمتر از 6 سال سه وزير به خود ببيند و البته با اين روند معلوم نيست وزير چهارم دولت روحاني چه سرنوشتي پيدا کند.

تبریز امروز:

سومين وزير آموزش و پرورش دولت آقاي روحاني هم کنار رفت. علت کنار رفتن‌ها هرچه باشد، براي آموزش و پرورش کشور اين يک خسران بزرگ است که در کمتر از 6 سال سه وزير به خود ببيند و البته با اين روند معلوم نيست وزير چهارم دولت روحاني چه سرنوشتي پيدا کند.
آموزش و پرورش، بنيادي‌ترين وزارت‌خانه و تأثيرگذارترين‌ نهاد آموزشي و فرهنگي کشور است. با اينحال متأسفانه همواره مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرد. در دولت آقاي روحاني، اين اولين وزارتخانه‌اي نيست که سازمان برنامه و بودجه به وظيفه خود در قبال آن عمل نمي‌کند و بودجه لازم را بموقع در اختيار قرار نمي‌دهد و وزير ناچار به کناره‌گيري مي‌شود. به همين دليل، لازم مي‌دانيم پيشنهاداتي به رئيس‌جمهور محترم داشته باشيم تا چنين وضعيتي به‌ويژه در مورد آموزش و پرورش تکرار نشود.
اول آنکه در مديريت سازمان برنامه و بودجه تجديدنظر نمائيد و کاري کنيد که بودجه‌ها براساس فشارها و رفاقت‌ها توزيع نشوند بلکه عدالت و قانون و اولويت‌هاي واقعي معيار و ملاک توزيع آن باشند.
دوم آنکه وزارت آموزش و پرورش را در اولويت جذب بودجه قرار دهيد. معلمان که قشر تأثيرگذار در تربيت نسل‌ها هستند بايد در رفاه باشند تا بتوانند فارغ از مشکلات مادي و تأثيرپذيري به وظيفه خطير خود عمل نمايند.
و سوم آنکه در انتخاب وزير جديد آموزش و پرورش عجله نکنيد. فردي را براي اين مسئوليت خطير در نظر بگيريد که علاوه بر برخورداري از ويژگي‌هاي حرفه‌اي، واجد قدرت لازم براي استيفاي حقوق معلمان و فرهنگيان و مقاومت در برابر ويژه‌خواران و ويژه‌خواهان باشد. آموزش و پرورش را جدي بگيريد آقاي رئيس‌جمهور.


نظرات کاربران


@