افغانستان

اعتصاب غذای معترضین انتخابات پارلمان

تاریخ انتشار : ۱۶:۲۹ ۱۸-۰۳-۱۳۹۸

وضعیت ۱۳ نامزد وکیل زن از ۱۳ ولایت که به نتیجه انتخابات پارلمانی معترض هستند، وخیم است. حالا پشت ارگ اعتصاب غذایی کرده‌اند. در فهرست ابتدایی برنده بودند، اما در آخر کسانی دیگر جایشان را گرفتند.

تبریز امروز:

انتخابات افغانستان

وضعیت ۱۳ نامزد وکیل زن از ۱۳ ولایت که به نتیجه انتخابات پارلمانی معترض هستند، وخیم است. حالا پشت ارگ اعتصاب غذایی کرده‌اند. در فهرست ابتدایی برنده بودند، اما در آخر کسانی دیگر جایشان را گرفتند.


نظرات کاربران


@