افغانستان

آمار ضد و نقیض کاهش کشت مواد مخدر در ولایت فاریاب

تاریخ انتشار : ۱۶:۲۲ ۱۸-۰۳-۱۳۹۸

در حالی که اعضای شورای ولایتی فاریاب می گویند که ۸۰درصد خاک فاریاب در اختیار مخالفین مسلح بوده و کشت مواد مخدر نیز ۵۰درصد افزایش یافته رییس اداره مبارزه علیه مواد مخدر گفت: کشت مواد مخدر در فاریاب بیش از ۷۰درصد کاهش یافته است.

تبریز امروز:

افغانستان

در حالی که اعضای شورای ولایتی فاریاب می گویند که ۸۰درصد خاک فاریاب در اختیار مخالفین مسلح بوده و کشت مواد مخدر نیز ۵۰درصد افزایش یافته رییس اداره مبارزه علیه مواد مخدر گفت: کشت مواد مخدر در فاریاب بیش از ۷۰درصد کاهش یافته است.


نظرات کاربران


@