آلمان

قتل ده ها بیمار توسط پرستار

تاریخ انتشار : ۰۶:۲۶ ۱۶-۰۳-۱۳۹۸

یک پرستار سابق که اعتراف کرده بود که بیش از چهل نفر از بیماران را به قتل رسانده است، مرتکب قتل 85 نفر شده و به زندان ابد محکوم شد قاضی این عمل وی را غیر قابل پذیرش خوانده است.

تبریز امروز:

یک پرستار سابق در اولدنبرگ آلمان به قتل 85 بیمار محکوم شده و به حبس ابد محکوم شده است. مقامات گفتند که ممکن است وی تا 300 تن را کشته باشد.
یک پرستار سابق که اعتراف کرده بود که بیش از چهل نفر از بیماران را به قتل رسانده است، مرتکب قتل 85 نفر شده و به زندان ابد محکوم شد قاضی این عمل وی را غیر قابل پذیرش خوانده است.

این محکومیت برای پرستار، نیلز هگل بود که اعتقاد بر این است که کشتار پر سر و صدایی در زمان صلح در آلمان و شاید جهان است.

 نیویورک تایمز گزارش می دهد که خانواده های 100 تن از قربانیان که در مراقبت او جان سپردند، پیگیری  محاکمه وی  به دنبال شکل دادن به عدالت بودند  ودر  تلاش برای پیدا کردن پاسخ به فوت بیماران بودند.

قاضی سباستین بیمرمان در مورد یافته هایش گفت: "با وجود تمام تلاش های ما، ما می توانیم بخشی از مه و راز را  برداریم."

در دادگاه، نیلز هگل با سری در دستانش نشسته بود. قاضی به طور مستقیم به وی خطاب می کند، بارها و بارها به او می گوید که محدوده جرم او «غیر قابل درک» است.

طبق قانون آلمان، یک متهم محکوم به چنین جنایاتی می تواند تنها به زندان ابد محکوم شود و امکان عفو پس از 15 سال حبس را خواهد داشت.

مقامات معتقدند آقای هگل ممکن است در سالهای 2000 تا 2005 در حدود 300 بیمار را در دو کلینیک آلمان کشته باشد. که مربوط به سال های قبل از محاکمه او باشد.

آقای هگل پس از تزریق دوز مرگبار داروی خود، باعث ایجاد یک حمله قلبی در ییمار می شد.

دادستان قصد داشت تا 97 اتهام را به او وارد نماید ، اما وکیل مدفاع ادعا کرد که 55 پرونده را می توان با تردیدبررسی کرد و تنها باید در 14 مورد مجازات قتل محاکمه انجام گیرد.

پس از اتمام بحث در روز چهارشنبه، آقای هگل از عذرخواهی آماده به دادگاه بسته بندی شده خواند. او گفت: "من می خواهم صادقانه از آنچه که من برای هر یک از شما انجام داده ام عذرخواهی کنم."


نظرات کاربران


@