عربستان سعودی

ستاره زحل جای ماه

تاریخ انتشار : ۰۳:۱۸ ۱۶-۰۳-۱۳۹۸

عربستان در غروب روز دوشنبه به جای هلال ماه شوال ستاره زحل را دیده است و شهروندان عربستان با دیدن ستاره زحل عید کردند.

تبریز امروز:

Morocco to Celebrate Eid Al Fitr Friday, June 15: Astronomer 

تلویزیون الجزیره اعلام کرد که عربستان در غروب روز دوشنبه ستاره زحل را به جای هلال ماه شوال دیده است.

عربستان در غروب روز دوشنبه به جای هلال ماه شوال ستاره زحل را دیده است و شهروندان عربستان با دیدن ستاره زحل عید کردند.

 

گزارشگر خانم عمر الخطیب می گوید: همه دانشمندان نجوم دیدن هلال شوال را در غروب روز دوشبنه غیر ممکن می دانستند چه با چشم عادی و چه با تلسکوپ. و اکثر رصدگران هلال نیز در جهان باور داشتند که دیدن هلال شوال در غروب دوشنبه امکان ندارد.

 

اما رصدگران عربستان گفته بودند ماه شوال را رؤیت کرده اند. اما الآن اعلام نموده اند که به جای ماه، ستاره زحل را دیده اند؛ زیرا ستاره زحل کنار خورشید قرار داشته است. برای همه معلوم شد که این رؤیت اشتباه بوده است؛ زیرا در غروب دوشنبه اصلاً هلالی وجود نداشته تا دیده شود.

لذا، برخی گفته اند که کسانی که با اعلان عربستان روز سه شنبه عید کرده اند، باید یک روز قضایی بگیرند و برخی گفته اند که باید عربستان میلیاردها ریال کفاره مسلمانانی را که عید کرده اند را پرداخت کند.


نظرات کاربران


@