روزنامه جمهوري اسلامي

ورود به چهل و يکمين سال

تاریخ انتشار : ۰۲:۰۲ ۱۰-۰۳-۱۳۹۸

روزنامه جمهوری اسلامی 41 ساله شد ،حکایت همچنان باقی است و راه پیش رو برای یاران قلم باز ، اما فشار کار در این مسیربسیار زیاد ! متن 41 سالگی این روزنامه را از زبان روزنامه جمهوری اسلامی آورده ایم. در متن آمده است:روزنامه مستقلي مانند روزنامه جمهوري اسلامي اگر دست از آرمان‌ها بردارد و راه کاسبي در پيش بگيرد مي‌تواند در شرايط بسيار مساعدي به حيات خود ادامه بدهد ولي هيهات که ما قلم بفروشيم و دفاع از آرمان‌ها و اصول انقلابي و اسلامي را قرباني مطامع دنيائي اين و آن کنيم.

تبریز امروز:

 

امروز 9 خرداد، روزنامه جمهوري اسلامي وارد چهل و يکمين سال انتشار خود شد.
هرچند خوشحاليم که در طول چهل سال گذشته به توفيق الهي توانستيم با پاي فشردن بر اصول و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي به راهي که از آغازين شماره اين روزنامه به مردم وعده داده بوديم ادامه بدهيم و از اين بابت خداي متعال را شاکريم، ولي لازم مي‌دانيم در شروع چهل و يکمين سال انتشار به اين واقعيت تلخ اعتراف کنيم که در طول چهار دهه گذشته هرگز روزگاري به سختي اين روزها براي اداره روزنامه از نظر اقتصادي نداشتيم. شرايط اقتصادي بحراني کشور که موجب کاهش آگهي، افزايش قيمت اقلام چاپ از قبيل کاغذ، فيلم، زينک و مرکب و افزايش هزينه‌ها شده، مطبوعات کشور را دچار بحراني‌ترين شرايط ساخته و طبعاً روزنامه جمهوري اسلامي نيز در چنين شرايطي قرار دارد.
روزنامه جمهوري اسلامي به دليل اينکه يک روزنامه مستقل غيردولتي است و به هيچ گروه و جناح و حزبي وابستگي ندارد، در تأمين نيازهاي مالي خود فقط به درآمد آگهي‌هايي که چاپ مي‌کند متکي است. متأسفانه شرايط بحراني اقتصاد کشور موجب کاهش ميزان آگهي‌ها شده و به همين دليل درآمد آگهي‌ها تکاپوي هزينه‌ها را نمي‌کند. بهاي تک‌فروشي روزنامه را نيز با هدف کمک به فرهنگ کشور و براي آنکه اقشار متوسط و ضعيف نيز بتوانند روزنامه را خريداري کنند، بسيار پايين‌تر از هزينه‌اي که براي هر شماره مي‌شود در نظر گرفتيم. عليرغم اينکه ما سهم خود براي کمک به فرهنگ کشور را از اين طريق ادا مي‌کنيم متأسفانه دولت، همت قابل ملاحظه‌اي براي توجه به بخش فرهنگ از خود نشان نمي‌دهد. در شرايط سخت اقتصادي کشور که روزنامه‌ها و بخش نشر در بدترين وضعيت تاريخ 40 سال گذشته قرار دارند، با کمال تأسف مسئولان کشور، براي بخش مطبوعات و نشر، کمکي که حتي در مقايسه با هزينه‌هايي که براي مربيان خارجي ورزش مي‌شود قابل توجه باشد در نظر نگرفته‌اند. اين، يعني اين بخش مهم فرهنگ کشور مورد غفلت مسئولان است و يا اصولاً اهميتي براي آنان ندارد!
روزنامه مستقلي مانند روزنامه جمهوري اسلامي اگر دست از آرمان‌ها بردارد و راه کاسبي در پيش بگيرد مي‌تواند در شرايط بسيار مساعدي به حيات خود ادامه بدهد ولي هيهات که ما قلم بفروشيم و دفاع از آرمان‌ها و اصول انقلابي و اسلامي را قرباني مطامع دنيائي اين و آن کنيم. درست به همین دليل است که به تحمل شرايط دشوار کنوني محکوم هستيم و البته به اينکه توانسته‌ايم حتي در چنين شرايط سختي نيز استقلال خود را حفظ کنيم و به‌هيچ‌وجه وامدار هيچ فرد و جرياني نباشيم، افتخار مي‌کنيم.
در کنار اين واقعيت که به اختصار توضيح داديم لازم است به اين نکته نيز اشاره‌اي داشته باشيم که مطبوعات کشور بايد از نظر محتوي در سطحي بالاتر از آنچه امروز قرار دارند باشند ولي تحقق اين هدف، ارتباط مستقيم با برخورداري از امکانات مادي دارد. مطبوعات کشور ما امروز به دليل شرايط سخت اقتصادي از چنين امکاناتي برخوردار نيستند. واقعيت تلخي که بايد همگان برآن واقف باشند اينست که حتي در دوران 8 ساله جنگ تحميلي نيز مطبوعات دچار چنين وضعيت سخت اقتصادي نبودند. نکته تأمل‌برانگيز اينست که عليرغم چنين وضعيت دشواري و با اينکه جزئيات اين مسائل را مسئولين مي‌دانند و بارها به آنها منتقل شده، براي حل اين مشکل قدمي برنمي‌دارند و مطبوعات را چنان به حال خود رها کرده‌اند که گوئي حتي به مرگ تدريجي آنها نيز راضي هستند!
آيا در يک نظام اسلامي، فرهنگ آنهم بخش پوياي فرهنگ که مطبوعات و نشر است بايد اينهمه مورد بي‌مهري مسئولان باشد؟!


نظرات کاربران


@