اردبیل

چند قدم در بازار

تاریخ انتشار : ۰۳:۵۵ ۰۵-۰۳-۱۳۹۸

بازار و رنگ هایش نشان رونق و زندگی است ، مسافری از اردبیل چند قطعه از عکس هایش را ارسال داشته است.

تبریز امروز:

bazar Ardebil  بازار اردبیل

bazar Ardebil  بازار اردبیل

bazar Ardebil  بازار اردبیل

 

bazar Ardebil  بازار اردبیل

عکس ها از دکتر غلامرضا غلامحسینی

 


نظرات کاربران


@