سوم خرداد روز آزادی خرمشهر

خرمشهر؛ خونین شهر آزاد گشت!

تاریخ انتشار : ۰۴:۱۴ ۰۳-۰۳-۱۳۹۸

تبریز امروز:

Image result for khoramshahr freelance  june  iraq


نظرات کاربران


@