چای و طنز

طنز شیرین در دیواره فنجان چای

تاریخ انتشار : ۰۷:۰۴ ۰۲-۰۳-۱۳۹۸

عروسک را با چای سبزی یا چای و یا چای کیسه ای پر می کنند و عروسک در حال استراحت و لم دادن به دیواره لیوان چای را آماده می کند

تبریز امروز:

Photo - Google Photos


نظرات کاربران


@