جنبش "می تو " در مک دونالد گسترش می یابد

آزار و اذیت کارکنان در مک دونالد

تاریخ انتشار : ۰۲:۱۹ ۰۲-۰۳-۱۳۹۸

جنبش MeToo در مک دونالد نیز وارد شده است ، انجمن و صندوق دفاع قانونی سال گذشته برای این شرکت تشکیل شده تا جنبش MeToo را فراتر از هالیوود گسترش دهد

تبریز امروز:

 جنبش MeToo  در مک دونالد نیز وارد شده است ، انجمن و صندوق دفاع قانونی سال گذشته برای این شرکت تشکیل شده تا جنبش MeToo را فراتر از هالیوود گسترش دهد و اکنون آزار و اذیت جنسی در زنجیره سریع غذا و یکی از بزرگترین شرکت های جهان و برندهای برتر دیده شده است.
این انجمن 23 شکایت علیه مک دونالد را به اتهام تبعیض جنسیتی، آزار و اذیت جنسی در محل کار و انتقامجویی را اعلام کرده است.
پاسخ عضو هیئت مدیره صندوق این چنین بوده است ؛ این شرکت بهبود یافته است و سیاست های آن در مورد آزار و اذیت اصلاح شده و  یک خط تلفن شکایت و آموزش برای کارکنان راه اندازی گردیده است.


نظرات کاربران


@