اروپا با دوچرخه

تایلند تا نروژ با دوچرخه از راه تبریز

تاریخ انتشار : ۰۱:۱۳ ۰۲-۰۳-۱۳۹۸

مرد تایلندی خود را مرتاض می نامد، موهایش بلندش را بافته و از تایلند تا نروژ را رکاب خواهد زد ؛ 3 ماه در ایران بوده است .تصمیم دارد در مسیر خود سری هم به ایروان بزند و سپس راه اروپا را در پیش می گیرد Nirantra Phramthona اسم اوست که تلفظش برای ما بسیار سخت است.

تبریز امروز:

thai tourist  tabriz

thai tourist tabriz

دوچرخه سوار تایلندی

مرد تایلندی خود را مرتاض می نامد، موهایش بلندش را بافته و از تایلند تا نروژ را رکاب خواهد زد ؛ 3 ماه در ایران بوده است .تصمیم دارد در مسیر خود سری هم به ایروان بزند و سپس راه اروپا را در پیش می گیرد Nirantra Phramthona   اسم اوست که تلفظش برای ما بسیار سخت است.

 

 


نظرات کاربران


@