رباعی خیام در خط تعلیق در زادروز تولد حکیم

گویند که دوزخی بود عاشق و مست

تاریخ انتشار : ۱۷:۴۳ ۲۸-۰۲-۱۳۹۸

گویند که دوزخی بود عاشق و مست قولیست خلاف دل در آن نتوان بست گر عاشق و میخواره بدوزخ باشند فردا بینی بهشت همچون کف دست

تبریز امروز:

گویند مرا که دوزخی باشد

گویند که دوزخی بود عاشق و مست

قولیست خلاف دل در آن نتوان بست

گر عاشق و میخواره بدوزخ باشند

فردا بینی بهشت همچون کف دست

 


نظرات کاربران


@