تصویر عمرخیام در صفحه اول گوگل

بو دونیادا اوچ بش گونلوک عومرون وار

تاریخ انتشار : ۰۵:۰۴ ۲۸-۰۲-۱۳۹۸

گوگل تصویرعمرخیام را در صفحه اول خود قرار داده است ، امروز 27 اردیبهشت سالروز تولد حکیم عمر خیام است.

تبریز امروز:

omar khayam   گوگل

گوگل ترکی تصویرعمرخیام را در صفحه اول خود قرار داده است ، امروز 27 اردیبهش سالروز تولد حکیم عمر خیام است.

شو دونیادا اوچ بش گونلوک عومرون وار

ندیر بو دوکانلار ، بو کوناکلار

ائو می دایانیر، بو سئل یاتاغینا؟

بو روزگارلی یئرده موم مو یانار؟


نظرات کاربران


@