موسیقی مردمی با ضایعه مواجه شد

عاشیق یوسف اوهانس در گذشت

تاریخ انتشار : ۰۳:۳۰ ۲۲-۰۲-۱۳۹۸

بخشی از فیلم ساوالان در سال 1368 حمام محمد بیگ خوی را نشان می دهد که اکنون در حال فروریختن است، از آثار باقیمانده از این حمام صحنه ی آواز عاشیق یوسف اوهانس در آن است. عاشیق یوسف اوهانس متولد ۱۳۰۶ و از هنرمندان آشوری موسیقی آذربایجان بود که دیشب در 92 سالگی دارفانی را وداع گفت . وی جایزه اخلاق و نیایش را به خاطر اشاعه آواهای آیینی دریافت کرده است. در سال ۱۳۹۱ از تندیس وی در موزه ارومیه رونمایی گردید.

تبریز امروز: 

Image result for ‫یوسف اوهانس‬‎

بخشی از فیلم ساوالان در سال 1368 حمام محمد بیگ خوی را نشان می دهد که اکنون در حال فروریختن است، از آثار باقیمانده از این حمام صحنه ی آواز عاشیق یوسف اوهانس در آن است. عاشیق یوسف اوهانس متولد ۱۳۰۶  دیزج تکیه اورمیه و از هنرمندان آشوری بود که دیشب دارفانی را وداع گفت . وی جایزه اخلاق و نیایش را به خاطر اشاعه آواهای آیینی دریافت کرده است. در سال ۱۳۹۱ از تندیس وی در موزه ارومیه رونمایی گردید که از اساتید مسلّم مکتب آشیقی محسوب می شدند.

پدر و پدربزرگ وی نیز از آشیقهای مطرح زمان خود بودند. وفات ایشان بزرگترین ضایعه برای مکتب آشیقی اورمیه از زمان وفات آشیق درویش وهابزاده در سال 1372 است.

 

 

 


نظرات کاربران


@