تبریز - عکس های کاوه وحیدی آذر

برف بهار

تاریخ انتشار : ۰۹:۳۱ ۰۲-۰۲-۱۳۹۸

امکان دیدن برف تا زمستان ممکن نیست و اما برف پر مخاطره و پر آسیب همچنان در دوم اردیبشت در تبریز زیبا به نظر می رسد

تبریز امروز:

 برف بهار ، آن هم در دومین روز ماه دوم ، بدور از انتظار بود ، امکان دیدن برف در بهار ممکن نیست مگر آنکه اینچنین بدون برنامه ببارد.


نظرات کاربران


@