آلمان در جنگ مقصر است

غرامت جنگی

تاریخ انتشار : ۱۵:۵۸ ۲۹-۰۱-۱۳۹۸

پس از لهستان، یونان نیز بخاطر صدمات و تخریب های ناشی از جنگ جهانی دوم خواستار دریافت غرامت از آلمان شد. این موضوع باید به تصویب پارلمان یونان برسد. مبلغ درخواستی از سوی یونان ۲۹۰ میلیارد یورو است.

تبریز امروز:

غرامت جنگی

پس از لهستان، یونان نیز بخاطر صدمات و تخریب های ناشی از جنگ جهانی دوم خواستار دریافت غرامت از آلمان شد.

این موضوع باید به تصویب پارلمان یونان برسد. مبلغ درخواستی از سوی یونان ۲۹۰ میلیارد یورو است.


نظرات کاربران


@