آلمان

جریمه بخاطر ممانعت از بازدید از مسجد

تاریخ انتشار : ۱۹:۰۷ ۲۶-۰۱-۱۳۹۸

دادگاه شلسویگ والدین یک دانش آموز را بخاطر ممانعت از شرکت وی در اردوی بازدید از یک مسجد جریمه نقدی کرد! این دانش آموز کلاس هفتمی به دلیل ماندن در خانه ۴ ساعت درسی قبل از این اردو را نیز از دست داد و دادگاه در حکم خود علاوه بر عدم بازدید از مسجد، این مساله را نیز عنوان کرده بود.

تبریز امروز:

دادگاه المانی و نرفتن به مسجد

دادگاه شلسویگ والدین یک دانش آموز را بخاطر ممانعت از شرکت وی در اردوی بازدید از یک مسجد جریمه نقدی کرد!

این دانش آموز کلاس هفتمی به دلیل ماندن در خانه ۴ ساعت درسی قبل از این اردو را نیز از دست داد و دادگاه در حکم خود علاوه بر عدم بازدید از مسجد، این مساله را نیز عنوان کرده بود.


نظرات کاربران


@