تبریز

بامادور

تاریخ انتشار : ۲۰:۳۶ ۲۴-۰۱-۱۳۹۸

مردم وقتی از کنار فروشنده نوجوان و جنسی که می فروشد ، رد می شوند! لحظه درنگ می کنند تا جذابیت " بامادور" بر روی "طباق کوچک" را بیشتر ببینند.

تبریز امروز:

  تبریز بامادور

عکس از کاوه وحیدی آذر

 


نظرات کاربران


@