سازمان دهی کمپین در خیابان ساخاروف مسکو

آزادی برای اینترنت

تاریخ انتشار : ۱۵:۱۱ ۲۱-۱۲-۱۳۹۷

هزاران تن در روسیه علیه برنامه دولت برای اعمال محدودیت های شدیدتر بر اینترنت تظاهرات کرده‌اند. این تظاهرات در پی به تصویب رسیدن لوایح بحث‌انگیز و محدود کننده اینترنتی در پارلمان روسیه در ماه فوریه بود برخلاف دولت روسیه که معتقد است ، این طرح‌ها باعث بهبود امنیت سایبری خواهد شد اما فعالان رسانه ای روسیه می گویند این امر تلاشی برای افزایش سانسور است.

تبریز امروز:

اینترنت ازاد

هزاران تن در روسیه علیه برنامه دولت برای اعمال محدودیت های شدیدتر بر اینترنت تظاهرات کرده‌اند. این تظاهرات در پی به تصویب رسیدن لوایح بحث‌انگیز و محدود کننده اینترنتی در پارلمان روسیه در ماه فوریه بود برخلاف دولت روسیه که معتقد است ، این طرح‌ها باعث بهبود امنیت سایبری خواهد شد اما فعالان رسانه ای روسیه می گویند این امر تلاشی برای افزایش سانسور است.

سازمان نظارت بر ارتباطات جمعی روسیه می گوید طرح «حاکمیت ملی دیجیتال» اتکای روسیه به سرورهای اینترنتی در آمریکا را کاهش می‌دهد. این طرح قصد متوقف کردن عبور ترافیک اینترنتی این کشور از سرورهای خارجی را دارد.


نظرات کاربران


@