ترکیه

بازگشت 500 قطعه اردک زخمی به طبیعت در کرکلارائلی

تاریخ انتشار : ۰۶:۵۸ ۲۰-۱۲-۱۳۹۷

حدود 500 قطعه اردک که توسط شکارچیان زخمی شده بودند، پس از درمان به محل زندگی خود در طبیعت در کرکلارائلی ترکیه باز گشتند.

تبریز امروز:

بازگشت 500 قطعه اردک زخمی به طبیعت در کرکلارائلی ترکیه

فدراسیون شکارچیان و تیراندازان تراکیای ترکیه٬ 500 قطعه اردک که توسط شکارچیان زخمی شده بودند را پس از درمان، طی مراسمی در منطقه جنگلی استانجه به طبیعت باز گرداندند.

چتین کارا کوچ رئیس فدراسیون شکارچیان و تیراندازان تراکیای ترکیه طی سخنانی در این مراسم گفت: می‌خواهیم این رفتار الگویی برای همه شکارچیان شود.

وی خاطرنشان کرد: ما اردک‌های زخمی را در خانه های‌مان یا در ساختمان‌های انجمن‌های وابسته به این فدراسیون تداوی کردیم. بسیاری از دوستان ما از حیوانات زخمی مراقبت کرده و به آن‌ها غذا می‌دهند.

رئیس فدراسیون مذکور همچنین از تیم‌های حفاظت از طبیعت و پارک‌های ملی که با شکار غیرقانونی مقابله می‌کنند نیز تشکر کرد.


نظرات کاربران


@