افغانستان

کودکان، قربانی بی‌دفاع تکدی‌گری

تاریخ انتشار : ۰۶:۱۴ ۲۰-۱۲-۱۳۹۷

تکدی‌گری آسیب‌هایی جدی را متوجه نسل آینده خواهد کرد. ابتدا اینکه حق تعلیم و تربیت را از افرادی که باید در سن کودکی سنگ بنای علم و دانش را بگذارند سلب می‌کند و افزون بر آن مسئولیت اجتماعی‌ این کودکان نیز تضمین نیست و همواره مورد تجاوز، زورگویی و انواع سوء‌استفاده‌ها قرار می‌گیرند.

تبریز امروز:

تکدی‌گری آسیب‌هایی جدی را متوجه نسل آینده خواهد کرد. ابتدا اینکه حق تعلیم و تربیت را از افرادی که باید در سن کودکی سنگ بنای علم و دانش را بگذارند سلب می‌کند و افزون بر آن مسئولیت اجتماعی‌ این کودکان نیز تضمین نیست و همواره مورد تجاوز، زورگویی و انواع سوء‌استفاده‌ها قرار می‌گیرند.

"نجیب زدران ببرکزی" مسئول بخش اطفال کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش شمار اطفال متکدی در کشور به خصوص شهر کابل اظهار نگرانی کرده و می‌گوید: هر چند پدیده تکدی‌گری در تمام جهان حتی کشورهای پیشرفته‌‌ی دنیا هم کم و بیش وجود دارد، اما کشورهای فقیر، جنگ‌زده و یا در حال جنگ به میزان بیشتری با این مشکل اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی تاکید می‌کند که اگر جلو تکدی‌گری اطفال گرفته نشود ممکن است آنان در آینده به سمت ارتکاب جنایت‌های مختلف سوق داده شوند. با این وصف افغانستان با حجم بزرگی از متخلفین و مجرمین روبرو خواهد شد.

هر چند تکدی‌گری بیشتر به عنوان یک مشکل اجتماعی ناشی از فقر دانسته می‌شود و یتیمان بی‌سرپرست، کهن‌سالان و زنانی که هیچ‌گونه منبع عایداتی ندارند، به دلیل نبود امکانات حمایتی دست به تکدی‌گری می‌زنند تا از مرگ نجات یابند؛ اما این موضوع حالا در افغانستان ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته و گداهای حرفه‌ای و مهاجر بر تکدی‌گران عادی افزوده شده‌اند.


نظرات کاربران


@