نابودی کوهستان

کارخانه چای در دل کوه

تاریخ انتشار : ۰۱:۱۶ ۲۰-۱۲-۱۳۹۷

کوهی خورده نشده است بلکه کارخانه ای برای چای در دل آن ساخته شده است. زخم روی کوه در منطقه ای که ویلاسازی در تمام مناطق سبز و جنگلی اش ادامه دارد؛چندان به چشم نمی خورد.

تبریز امروز:

لاهیجان - کوه خواری

اینجا محل احداث یک کارخانه چای در دل کوه در منطقه لاهیجان است . کارخانه برای تولید و استحصال چای کوه را مناسب ترین محل دانسته است و کوه از آنجا زخمی شده است .


نظرات کاربران


@