خط از محمدعلی فرزبود

نالان من و در زمزمه مرغان چمن کرد

تاریخ انتشار : ۱۵:۴۴ ۱۹-۱۲-۱۳۹۷

نالان من و در زمزمه مرغان چمن کرد گریان من و در قهقهه کبکان خرامان پوشیده قبا بسته میان برزده دامان آیا بکجا می رود آن سرو خرامان...

تبریز امروز:

نالان من و در زمزمه مرغان چمن کرد

نالان من و در زمزمه مرغان چمن کرد
گریان من و در قهقهه کبکان خرامان
پوشیده قبا بسته میان برزده دامان
آیا بکجا می رود آن سرو خرامان...


نظرات کاربران


@