ماکرون به دنبال بهره برداری از یحران

سیاست ترس "یا من یا آشوب"

تاریخ انتشار : ۰۶:۲۷ ۱۹-۱۲-۱۳۹۷

سرلیست حزب جمهوریخواهان فرانسه در انتخابات پارلمان اروپا، امانوئل ماکرون را به صحنه سازی در مخالفتش با مارین لوپن و همچنین به در پیش گرفتن سیاست ترساندن مردم متهم کرد.

تبریز امروز:

سرلیست جمهوریخواهان فرانسه در انتخابات پارلمان اروپا می گوید: ماکرون به دنبال القای سیاست ترس "یا من یا آشوب" است.

فرانسوا اگزاویه بلامی سرلیست حزب جمهوریخواهان فرانسه در انتخابات پارلمان اروپا، امانوئل ماکرون را به صحنه سازی در مخالفتش با مارین لوپن و همچنین به در پیش گرفتن سیاست ترساندن مردم متهم کرد.
بلامی در مصاحبه با روزنامه ژورنال دو دیمانش گفت خطری که دموکراسی ما را تهدید می کند این است که به دور دوم رقابت بین ماکرون و لوپن محکوم باشیم. اما این یک انتخاب نیست زیرا سیاست نه مبارزه بین دشمنان بلکه مباحثه بین نگرش های رقیب است.
اگر ماکرون در مخالفتش با مارین لوپن صحنه سازی می کند علتش این است که نمی خواهد رقیبی جز پوپولیسم داشته باشد. ماکرون سیاست ترس در پیش گرفته است. اینکه گفته شود تنها جایگزین اکثریت فعلی حاکم، آشوب است در واقع باز کردن در به روی آشوب است زیرا هر دموکراسی جایگزین دارد.
بلامی افزود: درخصوص مهاجرت طرح ما پایان دادن به ناتوانی اروپا در برابر چالش مهاجرت است. طرح ما این است که درخواست های پناهندگی در خارج از اروپا و در کشورهای ثالث مطمئن انجام شود.


نظرات کاربران


@