افریقا

فرار بزرگ در پارک کروگر+ ویدئو

تاریخ انتشار : ۱۳:۳۰ ۰۸-۱۲-۱۳۹۷

گاو وحشی در مسیر خود با گله شیرها مواجه می شود، بجز پرش و فرار راهی دیگر برای زنده ماندن نمی یابد و ...

تبریز امروز:

پرواز گاو وحشی

نوشته شده، و عکس ها، توسط بونگا نیجولا

در صبح روز 30 بهمن ماه 1397 در نزدیکی سد جونز پارک کروگر بودیم ،شیرها در آنجا نشسته بودند و ما نیز به تماشای آنها نشسته بودیم.

دسته شیرها

دسته شیرها

پس از گذشت چند دقیقه از تماشای شش شیر ، بازدیدکنندگان پارک و من متوجه شدیم که چیزی توجه شیرها را به خود گرفته است. پس از دیدن یک آدم گاو وحشی نابالغ ، شیرها به حالت شکار رفتند. شیر ها سعی می کنند که حیوانات را شکار کنند.

شیرها در حال تماشای گاو
گاو وحشی که از شیرها بی خبر بود و شروع به راه رفتن در مسیر بازی آنها به سمت آب کرد. شیرها تقسیم می شوند و پنج شیر در جلو واطراف و یکی در نزدیکی آب قرار می گیرد.

گاو در حال جهش

چند دقیقه پس از آن، حیوانات وحشی نمایشنامه را پیش چشمان ما به تصویر کشیدند، همانطور که گاو به سمت شیرها می دوید.

پرش و یک ضربه به سر شیر

او به لحظه ای رسید که با پرش از روی شیرها ، لگدی را بر سر یکی از آنها کوبید.

سپس گاو وحشی به سمت آب رانده شد و او باید تصمیم بر رفتن به سوی آب و یا جنگیدن با شیر را می گرفت. او به آب زد.

گاو و وارد اب شدن

شیرها سعی در تعقیب گاو وحشی در آب دارند.


این باعث شد گاو وحشی به سلامت فرار کند و در نهایت منجر به پیروزی او و شکست شیرها شد.

 

فرار گاو از دست شیرها

ویدئوی ماجرا را در ادامه می توانید ببینید.

 

ترجمه متن کاوه وحیدی آذر


نظرات کاربران


@