خط محمدعلی فرزبود - شعر پوریا سوری

هرچه کویت دورتر دل تنگ تر مشتاق تر

تاریخ انتشار : ۰۸:۱۰ ۰۳-۱۲-۱۳۹۷

هرچه کویت دورتر دل تنگ تر مشتاق تر در طریق عشقبازان مشکل آسان کجا

تبریز امروز:

هرچه کویت دورتر

هرچه کویت دورتر دل تنگ تر مشتاق تر
در طریق عشقبازان مشکل آسان کجا

 

شعر پوریا سوری

 
 

 

 

 


نظرات کاربران


@