عکس های منتخب سونی

کنکور عکس سونی 2019

تاریخ انتشار : ۱۱:۴۴ ۱۹-۱۱-۱۳۹۷

تبریز امروز:

عکس شرکت کننده در کنکور جهانی عکس «سونی-2019»-از چین-رود سرخ ایمان

رود سرخ ایمان - چین

عکس شرکت کننده در کنکور جهانی عکس «سونی-2019»-از ملداوی-چوپان

چوپان - مولداوی

عکس شرکت کننده در کنکور جهانی عکس «سونی-2019»-از ویتنام-گل روی دریا

 

گل روی دریا - ویتنام

عکس شرکت کننده در کنکور جهانی عکس «سونی-2019»-از ژاپن-جنگل لامپ ها

 

جنگل لامپ ها - ژاپن

عکس شرکت کننده در کنکور جهانی عکس «سونی-2019»-از لهستان

 

مرد ، پرش و اسب - لهستان

عکس شرکت کننده در کنکور جهانی عکس «سونی-2019»-از ایتالیا

 کوسه نهنگی - ایتالیا 

عکس شرکت کننده در کنکور جهانی عکس «سونی-2019»-از یونان

 

پشت شیشه - یونان 

 Ø¹Ú©Ø³ شرکت کننده در کنکور جهانی عکس «سونی-2019»-از روسیه، دود و حرکت

 دود و حرکت - روسیه

عکس شرکت کننده در کنکور جهانی عکس «سونی-2019»-از بریتانیا-دیدن نور

 دیدن نور - بریتانیا

عکس شرکت کننده در کنکور جهانی عکس «سونی-2019»-از فرانسه

 عکسی از فرانسه

عکس شرکت کننده در کنکور جهانی عکس «سونی-2019»-از ایران-حسن طرابی-فرهنگ

 

 

فرهنگ  - حسن ترابی از ایران


نظرات کاربران


@