نقشی های انریکو

تاریخ انتشار : ۱۰:۵۷ ۱۶-۱۱-۱۳۹۷

نوشته های کودکانه ،عکس و نقاشی های کودکتان را جهت نشر در " تبریز امروز " برای ما بفرستید.

تبریز امروز:

Enrico Vahidi

نقاشی از انریکو

Enrico

انریکو در حال نقاشی


نظرات کاربران


@