آثار ناملموس کردستان در فهرست آثار ملی

تاریخ انتشار : ۱۰:۰۳ ۱۶-۱۱-۱۳۹۷

6 اثر ناملموس استان کردستان شامل: شیوه ساخت "کوشکلان"، شیوه تهیه "حلوا سوهانی"، شیوه سنتی تهیه و مهارت پخت "آش پروشکه" و شیوه تهیه "ترشی هفت بیجار" در شهرستان بیجار، "مراسم خبر" (عروسی پیر شالیار)" در هورامان و بازی بومی محلی "قَله مَردار و شاره" مربوط به زیویه دیواندره در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.

تبریز امروز:

  

 6 اثر ناملموس استان کردستان شامل: شیوه ساخت "کوشکلان"،  شیوه تهیه "حلوا سوهانی"، شیوه سنتی تهیه و مهارت پخت "آش پروشکه" و شیوه تهیه "ترشی هفت بیجار" در شهرستان بیجار، "مراسم خبر" (عروسی پیر شالیار)" در هورامان و بازی بومی محلی "قَله مَردار و شاره" مربوط به زیویه دیواندره در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.                                                  


نظرات کاربران


@