دانشگاه هنراسلامی تبریز

هنرمعاصر سوریه

تاریخ انتشار : ۱۳:۲۱ ۱۴-۱۱-۱۳۹۷

امروز ساعت 10 صبح سخنرانی هنرمندان سوری در دانشگاه هنراسلامی تبریز در موضوع هنرمعاصر سوری برگزار می شود.؛ احسان العری ، باسم دحدوح ؛ احمد ابوزینه و محمود جوابره در این جلسه حاضر خواهند بود.

تبریز امروز:

syrian artist

ساعت 10 صبح یکشنبه سخنرانی هنرمندان سوری در دانشگاه هنراسلامی تبریز در موضوع هنرمعاصر سوری برگزار می شود.؛ احسان العری ، باسم دحدوح ؛ احمد ابوزینه و محمود جوابره در این جلسه حاضر خواهند بود.

نمایشگاه اثار این هنرمندان همزمان در دانشگاه اسلامی هنر تا 18 بهمن ماه برقرار می باشد.


نظرات کاربران


@