مستانه سلیمی

تاریخ انتشار : ۰۱:۵۴ ۱۳-۱۱-۱۳۹۷

مستانه سلیمی در موضوعات اجتماعی همچون حمایت از قربانیان اسید پاشی و آگاه سازی در موضوع خشک شدن دریاچه اورمیه در نمایشگاه های نقاشی فعال بوده است وی فارغ التحصیل رشته حسابداری بوده اما بطور فعال پیگیر نقاشی و هنر است.

تبریز امروز:

mastaneh salimi

مستانه سلیمی متولد 1358 تبریز ، نزد استاد بقال اصغری نقاشی آموخته است ؛ او در چندین نمایشگاه جمعی شرکت داشته و اخیرا آثار خود را در یک نمایشگاه انفرادی به نمایش گذارد. 

ائل گولی

 

بیر سبد گول

 مستانه سلیمی در موضوعات اجتماعی همچون حمایت از قربانیان اسید پاشی و آگاه سازی در موضوع خشک شدن دریاچه اورمیه در نمایشگاه های نقاشی فعال بوده است وی فارغ التحصیل رشته حسابداری بوده اما بطور فعال پیگیر نقاشی و هنر است.

 


نظرات کاربران


@