مهندس تقی توکلی، پدر صنعت و صنعتگران

تاریخ انتشار : ۱۲:۳۲ ۱۸-۱۰-۱۳۹۷

وقتی به تبریز بازگشت، دفترش محل دیدار او با صنعتگرانی شد که همه او را استاد و پدر معنوی شان می دانستند. او یک قهرمان برای مردمی محسوب می گردید که کار کردن ، آفریدن و زندگی شرافتمندانه و یادگیری چگونگی داشتن سایه استوار برای همراهان به عنوان مدیر را مدیونش بودند.

تبریز امروز:

Taghi Tavakoli

وقتی به تبریز بازگشت، دفترش محل دیدار او با صنعتگرانی شد که همه او را استاد و پدر معنوی شان می دانستند . او یک قهرمان برای مردمی محسوب می گردید که کار کردن ، آفریدن و زندگی شرافتمندانه را یادشان داده بود. او زندگی و آرامش را به همکارانش نوید داد و تبریز توان آن را یافت تا به صنعت تولید و تکنولوژی اولین خودرو ملی، برترین یاتاقان وآنچه که برای رشد لازم بود ، دست یابد.

چارت سازمانی ماشین سازی تبریز

مهندس تقی توکلی توانمندی و حس خلاقیت را در ماشین سازی تبریز به جوانان و به مردمانی که تا آن زمان صنعت سنگین را درک نکرده بودند نشان داد، مدیریت علمی اش، قدرتی را در نسل جوان آن زمان ایجاد کرد که امروزه گردانندگان برترین های دنیای صنعت شهر و کشور هستند.

 

ب. و.


نظرات کاربران


@