پدر صنعت نوین

مهندس تقی توکلی درگذشت

تاریخ انتشار : ۰۰:۲۶ ۱۸-۱۰-۱۳۹۷

مهندس تقی توکلی را می توان اندیشمند صنعتگری دانست که توانست شهر تبریز را به قطب صنعت کشور تبدیل کند؛ آرمان های وی برای سال ها توسعه بود و او در بخش دولتی با خلاقیت و ایده پردازی آرمان های صنعتی شدن را با آموزش و انتقال صحیح تکنولوژی جستجو می کرد، وی برای رشد دادن کارخانه و جامعه نیاز خود را برای مالک شدن آن نشان نداد و خدماتش به عنوان یک میراث ملی باقی ماند.

تبریز امروز:

Taghi Tavakoli

جاده صنعتی غرب تبریز نمادی از صنایع کامل مستقل و در عین حال به هم پیوسته بود که مسیر و مقصد آن رسیدن به یک جامعه صنعتی دانش مدار بود.کارخانه ماشین سازی تبریز مجموعه ای بود که خانه های سازمانی زیبا  با ارج گذاری به منابع انسانی و با ارج گذاری به ارزش های اجتماعی همچون بحث زیست محیطی؛ مرکز آموزش ماشین سازی تبریز که برای تربیت صنعت گر تئوریسین و عملگرا بکار برده می شد و تیم ورزشی وابسته به کارخانه که برای ایجاد نشاط کارگری و جامعه و نه برای استفاده های غیر ساخته شده بود. کارخانه ماشین سازی تبریز در زمانی که بحث های زیست محیطی در جامعه چندان متداول نبود به عنوان کارخانه ای درون یک باغ و یا باغی دارای کارخانه محسوب شد.

مهندس توکلی خردمندانه در دوران رقابت شرق و غرب تکنولوژی صنعت سنگین شرق را که با فرهنگ جامعه انطباق بیشتری داشت وارد کشور کرد؛ او در این کارخانه با تعلیم جوانان و تربیت صنعتگران حرفه ای، راه رشد انسان های توانمند و خلاق را با آموزش کاربردی و همراه با تئوری آسانتر نمود. وی برای رشد دادن کارخانه و جامعه نیاز خود را برای مالک شدن آن نشان نداد و خدماتش به عنوان یک میراث ملی باقی ماند.

وی در تهران امروز دارفانی را وداع گفت در حالی که نامش به عنوان یک اندیشمند صنعتگر در تاریخ سرزمینش ماندگار می ماند.


نظرات کاربران


@