مهاجرین درپی یافتن ارامش

افزایش شمار پناهجویان در سال ۲۰۱۸

تاریخ انتشار : ۱۵:۴۴ ۱۶-۱۰-۱۳۹۷

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در روز یکشنبه ۱۶ دی (۶ ژانویه) گزارش داد که از پایان دسامبر سال ۲۰۱۷ تا اواسط سال ۲۰۱۸ شمار پناهجویان با افزایش ۳۰۰ هزار نفری به ۶۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سراسر جهان رسیده است.

تبریز امروز:

 

 

Image result for migrant

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در روز یکشنبه ۱۶ دی (۶ ژانویه) گزارش داد که از پایان دسامبر سال ۲۰۱۷ تا اواسط سال ۲۰۱۸ شمار پناهجویان با افزایش ۳۰۰ هزار نفری به ۶۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سراسر جهان رسیده است.

بر اساس این گزارش شمار پناهجویانی که در محدوده مرزهای کشور خود باقی مانده‌اند با کاهش اندکی روبرو بوده و از ۴۰ درصد کل پناهجویان به ۷ / ۳۹ درصد رسیده است.

افزون بر این ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز تقاضای پناهندگی سیاسی کرده‌اند که هنوز منتظر جواب رسیدگی به پرونده خود هستند.

سوریه با ۶ و نیم میلیون، افعانستان با دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، سودان جنوبی با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیشترین شمار پناهجویان را در سراسر جهان دارند.


نظرات کاربران


@