کاریکاتور

غرق در خیالات

تاریخ انتشار : ۱۶:۰۳ ۱۵-۱۰-۱۳۹۷

خیالات و تفکرات منفی بیش از حد پریشانی را افزایش می دهد و با گذشت زمان آدمی خود را نابود می سازد

تبریز امروز:

تفکر زیاد

 خیالات و تفکرات منفی بیش از حد موجب افزایش نگرانی شده و پریشانی را افزایش می دهد و با گذشت زمان آدمی خود را نابود می کند

 


نظرات کاربران


@