هنر زمینی در جنگل های فنلاند

آیساک کوردال

تاریخ انتشار : ۰۱:۰۲ ۱۳-۱۰-۱۳۹۷

آیساک کوردال برای مجسمه های گرمایش زمین و سیاستمدارانش شهرت دارد، این بار او با شاخ و برگ های افتاده در کف جنگل لان پین جاروی فنلاند و گل های روی زمین یک اثر زمینی خلق کرده است.

تبریز امروز:

آیساک کوردال  نوشته است ، در این، آخرین روز سال، من بسیار خوشحال هستم که  پروژه ای را ارائه می کنم که در ماه نوامبر برای ایجاد هنر زمینی لان


نظرات کاربران


@