هادی ضیاالدینی مجسمه ساز سنندجی

رد پای او درهنرو انسانیت

تاریخ انتشار : ۱۰:۱۸ ۰۷-۱۰-۱۳۹۷

او به ساختن پیکره قناعت نمی کند ، روح و آرزوها و آمالش را نیز بکار می برد تا مردم تنها یک پیکره را نگاه نکنند ، هه ژار و عمق و حس هایش ، هیمن و روح اشعارش در پیکره هایشان دیده می شود. پدر را همچون پدر آفریده است؛ پدر مشرق زمینی که فرزند را بر دوش می آموزد و رهنمون می سازد و مادر را همچون مادر، خسته اما باز در تلاش برای پروراندن فرزند.او نمی گذارد جسم فرتوت در کنار روح بزرگ کوچک به نظر آید و اینجاست که آثارش شکلی حماسی می یابند.

تبریز امروز:

مجسمه آزادی سنندج

در میدان آزادی سنندج از مجسمه آزادی که پرسیدم گفتند کار کاک هادی است و اینجا بود که معنی هنرمند مردم را لمس کردم . در تمام کردستان رد پای یک هنرمند را می دیدم که کارش نشان دادن روح پیکره هایش است . در مهاباد پیکره هیمن را دیده بودم در میدان هه ژار پیکره ی اسطوره ای هه ژار را نصب کرده بودند و محمد قاضی او را نیز با حس هایش و بزرگی شازده کوچولویش دیده بودم.

هادی ضیا الدینیزر

 او به ساختن پیکره قناعت نمی کند ، روح و آرزوها و آمالش را نیز بکار می برد تا مردم تنها یک پیکره را نگاه نکنند ، هه ژار و عمق و حس هایش ، هیمن و روح اشعارش در پیکره هایشان دیده می شود. پدر را همچون پدر آفریده است؛

پدر و فرزند بر شانه هایش

پدر مشرق زمینی که فرزند را بر دوش می آموزد و رهنمون می سازد و مادر را همچون مادر، خسته اما باز در تلاش برای پروراندن فرزند.او نمی گذارد جسم فرتوت در کنار روح بزرگ کوچک به نظر آید و اینجاست که آثارش شکلی حماسی می یابند.

مادر

 

از جنگ کور نفرت دارد و ان را به سختی و تندی بیان می کند و مردم خسیس و پول پرست را به زشتی نشان می دهد. او انسان پست و فرومایه را به سان حمار حقیر می داند و در ترسیم مستوره اردلان به زیبایی این زن نیکو را مجسم می سازد.

جنگ دو نفر

جنگ را همواره لمس کرده است از مریوان تا حلبچه و از سلاح شیمیایی مردان متمدن که در قتل انسان ها مدرن عمل کرده اند. و درد و رنج روح انسان مصدوم همه در مجسمه های هادی ضیاالدینی دیده می شوند.

شیر زن کوبانی

شیر زن کوبانی او احترام به زن است و این شاید در نگاه او تمام زنان سربلند را می انگارد وزنان غیور کوبانی نیز از این دسته اند که با لشکر توحش داعشی رودر رو به نبرد ایستادند. زن کوبانی در کنار شیر ،" شیر زن" زیبا روی نیک سیرت که در برابر سختی ها با غیرت می ایستد؛ را نشان داده است.

 

او ادیبان ، فرهنگ و فولکلور را نیز پاس می دارد، مجسمه سازی که می توان شاعرش نیز نامید چون هرکارش یک شعر لطیف و ظریف است.

 زن کرد

 زندانی

هادی ضیاالدینی متولد 1335 سنندج است؛  ده ها هنرمند مجسمه ساز تربیت کرده است و در آثارش غرور ملی و نه وادادگی و تسلیم مجسمند.در سال 1356 وارد دانشگاه شده است و در سال 1367 از آن خارج؛ اما قبل از آنکه به مدرسه برود مجسمه ساز و نقاش بوده است. مجسمه میر عماد قزوینی در قزوین و  لذت رهایی در اصفهان از کارهای اودر خارج از کردستان و شهرهای کرد نشین هستند.

 


نظرات کاربران


@