نگاه مهربانانه و طنزآمیز به محیط زیست

خانواده جغد

تاریخ انتشار : ۲۲:۱۱ ۱۳-۰۹-۱۳۹۷

عکس طنز در محیط زیست نه فقط برای خنده بلکه ایجاد نگرش دوستانه نسبت به حیات وحش است ، خانواده معترض جغد در حالی که معترض اوضاع و گرانی ها هستند ؛ مادر بیچاره را در استیصال قرار داده اند.

تبریز امروز:

خانواده جغد

این عکس  با عنوان مام ، مام ، مام توسط بارب دآرپینو معرفی شده است. کودکان فقط متقاضی هستند 

عکس طنز در محیط زیست نه فقط برای خنده بلکه ایجاد نگرش دوستانه نسبت به حیات وحش است ، خانواده معترض جغد در حالی که معترض اوضاع و گرانی ها هستند ؛ مادر بیچاره را در استیصال قرار داده اند.

نظرات کاربران


@