فرانسه

تخم مرغی برای امانوئل مکرون

تاریخ انتشار : ۱۲:۲۴ ۱۳-۰۹-۱۳۹۷

امانوئل مکرون در بازدید از طاق پیروزی پاریس با شکسته شدن یک تخم مرغ بر سرش مواجه شد.

تبریز امروز : 

 

 امانوئل مکرون در بازدید از طاق پیروزی پاریس با شکسته شدن یک تخم مرغ بر سرش مواجه شد.


نظرات کاربران


@