عکس از کاوه وحیدی آذر

گل رزی که نمی داند هنوز بهار نشده است

تاریخ انتشار : ۰۹:۱۳ ۰۹-۰۹-۱۳۹۷

چندین نوسان در آب و هوا گل های رز را به اشتباه انداخته ؛ خزان از یک سو و بارش باران از سوی دیگر و برای گلی که شوق حیات دارد، چه بهتر که بیدار شود وعطر خود را بپاشد!

تبریز امروز:

رز پائیزی

 

چندین نوسان در آب و هوا گل های رز را به اشتباه انداخته ؛ خزان از یک سو و بارش باران از سوی دیگر و برای گلی که شوق حیات دارد، چه بهتر که بیدار شود وعطر خود را بپاشد!

 

کاوه وحیدی آذر


نظرات کاربران


@