زیبایی های طبیعت در آذربایجان

هرگلان و یایچی

تاریخ انتشار : ۲۳:۵۱ ۱۸-۰۸-۱۳۹۷

در آن آخرین بهارِ سال، تو گویی جشنی به پا بود میان کوه و دشت و دمن از همه رنگ به امید دیداری دیگر در رستاخیز شکوفه‌های اولین بهار.

تبریز امروز:

زیبایی های هرگلان و یایچی در اطراف عجب شیر و مراغه.
با صحنه‌هایی دلبرانه مردمی باصفا.، و متافیزیکی پویا.
در آن آخرین بهارِ سال، تو گویی جشنی به پا بود میان کوه و دشت و دمن از همه رنگ به امید دیداری دیگر در رستاخیز شکوفه‌های اولین بهار.
یادت باشد اگر گذرت به آنجاها یا همین اطراف خانه‌ات افتاد، آرامش آن جماعت درختان را با ز ب‌ ا ل ه ه ا ی ت نزن بر‌هم. بزک طبیعت را مده بر باد.

هرگلان

هرگلان

 هرگلان

هرگلان

هرگلان

هرگلان

هرگلان

هرگلان

هرگلان

هرگلان

هرگلان

هرگلان


نظرات کاربران


@