کوبا

سین فیوگوس ، نماد عصر روشنگری در معماری و شهرسازی!

تاریخ انتشار : ۰۱:۳۷ ۱۳-۰۷-۱۳۹۷

شهر تاریخی سین فیوگوس نماد تبادل مهمی از تأثیرات مبتنی بر روشنگری اسپانیا است و یک نمونه اولیه از اجرای آن در برنامه ریزی شهری در آمریکای لاتین در قرن نوزدهم است. اولین و برجسته ترین نمونه ای از یک گروه معماری نشان دهنده ایده های جدید مدرنیته، بهداشت و نظم در برنامه ریزی شهری است که در آمریکای لاتین از قرن نوزدهم توسعه یافته است.

تبریز امروز:

Image result for cienfuegos

 سین فیوگوس  Cienfuegos در سال 1819 توسط مهاجران فرانسوی بنا گذارده شد. مرکز تاریخی این شهر در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد.

Image result for cienfuegos

 

طبق گفته یونسکو: "شهر تاریخی سین فیوگوس انتقال تفکرات و تبادل مهمی از تأثیرات مبتنی بر روشنگری اسپانیا را نشان می دهد و یک نمونه اولیه از اجرای آن تفکرات در برنامه ریزی شهری در آمریکای لاتین در قرن نوزدهم است. اولین و برجسته ترین  نمونه ای از یک گروه معماری نشان دهنده ایده های جدید مدرنیته، بهداشت و نظم در برنامه ریزی شهری است که در آمریکای لاتین از قرن نوزدهم توسعه یافته است. "

 


موسیقی متن 
zero-project - Fairytale 2 - 01 - Once upon a time

 


نظرات کاربران


@