افریقی جنوبی

کیپ تاون در تصویر!

تاریخ انتشار : ۱۷:۴۱ ۰۵-۰۷-۱۳۹۷

تبریز امروز:

 

غروب حورشید در کیپ تاون

چرخ گردون در کیپ تاون

فریم گیری برای عکسبرداری بسیار اسان است

 

ورزشگاه ها در کیپ تاون

ساختمانی در کنار مزرعه انگور 

کنسرت موسیقی در کیپ تاون

اغزایش ادرنالین با بازی های آبی

کابین های کنار دریا

پنگوئن ها در کیپ تاون

یک غروب 

یک سال سوار ماشین کابلی شدن و گشت در کوهستان

مزارع انگور

 


نظرات کاربران


@