افریقای جنوبی

اسقف دزموند توتو به بیمارستان منتقل شد

تاریخ انتشار : ۱۲:۵۳ ۰۵-۰۷-۱۳۹۷

اسقف توتو اکنون سال هاست در حال انجام فعالیت های اجتماعی برای ، توسعه و مدیریت مشارکتی و برنامه های ترویج میراث و همچنین کمک به موقعیت کیپ تاون به عنوان یک مرکز جهانی برای پیگیری فکری و عملی صلح، اخلاق و کرامت انسانی محلی و جهانی است.

تبریز امروز:

Desmond Tutu

 

سقف اعظم دزموند مپیلو توتو Desmond Mpilo Tutu از فعالان صلح و رهبران جنبش ضد آپارتاید آفریقای جنوبی که در سال ۱۹۸۴ برنده جایزه نوبل صلح شد.

اکنون مدت هاست که از سرطان پروستات  رنج می برد . او امروز برای انجام معالجات و ازمایشات لازم به بیمارستان کیپ تاون منتقل شد .وی متولد 1931 و از فعالان ضد نژادپرستی و همچنین  طرح " اعتراف و بخشش " بعد از فروپاشی آپارتاید در افریقای جنوبی بود .

اسقف توتو اکنون در حال انجام فعالیت های اجتماعی برای ، توسعه و مدیریت مشارکت و برنامه های ترویج میراث و همچنین کمک به موقعیت کیپ تاون به عنوان یک مرکز جهانی برای پیگیری فکری و عملی صلح، اخلاق و کرامت انسانی محلی و جهانی است. 


نظرات کاربران


@