مراکش

تایرهای لاستیکی و بازیافت آن ها باساخت بسکت !

تاریخ انتشار : ۱۴:۴۹ ۲۳-۰۶-۱۳۹۷

مرد مراکشی با ساخت زنبیل از لاستیک های فرسوده خودرو امرار معاش می کند

تبریز امروز:

MOROCCAN RECYCLED TIRE BASKETS

 

مرد مراکشی با ساخت زنبیل  از لاستیک های فرسوده خودرو امرار معاش می کند 


نظرات کاربران


@