خط حبیب شجاری

بروزگارِ سلامت، شکستگان دریاب

تاریخ انتشار : ۱۹:۳۵ ۲۹-۱۱-۱۳۹۵

بروزگارِ سلامت، شکستگان دریاب که جبرِ خاطرِ مسکین، بلا بگرداند

تبریز امروز- هنر و فرهنگ :

shajari

 

بروزگارِ سلامت، شکستگان دریاب
که جبرِ خاطرِ مسکین، بلا بگرداند

 خط : حبیب شجاری 

 


نظرات کاربران


@