بچه میمون در میان گروه!

تاریخ انتشار : ۰۷:۱۷ ۱۹-۰۵-۱۳۹۷

جلادا از میمون هایی است که در ارتفاعات سمینان اتیوپی زندگی می کند،عکاس می گوید پس از یک روز طولانی و مهیج در کوه های سمینان ؛ من در کوهستان یک گروه جلادا دیدم که کودکشان در مرکز گروه محافظت می گردید.

تبریز امروز:

A baby gelada in the Semien Mountains, Ethiopia © Paolo Maccarone (this primate is an Old World monkey within its own genus and is alternatively referred to as bleeding-heart monkey or gelada baboon) (Photographer of the Year 2018 Entrant)

بچه جلادا در کوه های سمینان، اتیوپی عکس از پائولو مک کارون

جلادا  از میمون هایی است که در ارتفاعات  سمینان اتیوپی زندگی می کند،که عکاس می گوید پس از یک روز طولانی و مهیج در کوه های سمینان ؛ من در کوهستان یک گروه جلادا  دیدم که کودکشان در مرکز گروه محافظت می گردید.

 

 

 

منبع افریقا جئوگرافیک

 


نظرات کاربران


@